Index - Ilona Huss Walin

Samtal i Rya skog, 2019.


Naturreservatet Rya skog är en liten naturskog som ligger mitt i industriområdet på Hisingen, en magisk miljö med stor artrikedom på en begränsad yta. Hur har denna alsumpskog blivit sparad mellan oljeraffinaderi och reningsverk? Club Anthropocene´s Skogsgrupp bjöd i september 2019 in till ett tvärfackligt samtal i Rya skog. Med konsten och naturvetenskapens sätt att närma sig en plats observerade och tolkade vi tillsammans denna miljö. Vi gick gemensamt på en vandringsföreläsning i Rya skog med skogsingenjör Martin Jentzen som berättade om skogens processer och naturnära skogsbruk i relation till platsen, och vi bjöds på flera framträdanden av konstnärer.
Medverkande: Skogsingenjör Martin Jentzen samt konstnärerna Fröydi Laszlo, Patricia Vane, Annika Lundgren, Marie Bondeson, Nils Agdler, Julia Boström, Camilla Johansson Bäcklund, Ambjörn Göransson, Fabian Roos, Ilona Huss Walin.

Dokumentationsfilm (20 min)

De medverkandes bidrag:

Fröydi Laszlo framförde sin text Rya, Drömmarnas skog.
Nils Agdler medverkade i Fröydi Laszlos framförande.

Annika Lundgren
framförde sin text En skog är en skog är en skog.

Patricia Vane höll performance/ framförde text.

Julia Boström och Camilla Johansson Bäcklund Hominider i Rya skog, Performance och broschyr.

Marie Bondesson presenterade ljudverk bland träden i skogen.

Ilona Huss Walin var vägvisare och berättade kort om Rya skogs historia och industrierna intill.

Martin Jentzen berättade om skogens processer och naturnära skogsbruk i relation till platsen.

Ambjörn Göransson filmade hela dagen i Rya skog och klippte ihop videodokumentationen.
Filmklippet från just Rya-verket är tagna av Nils Agdler.
Fabian Roos tog upp ljud under dagen i Rya skog.

Ilona Huss Walin organiserade "Samtal i Rya skog".
"Samtal i Rya skog" presenterades av Club Anthropocene´s Skogsgrupp.
Om nätverket Club Anthropocene: https://www.anthropocene.se/

Projektet var även en del av GIBCA Extended.