Index - Ilona Huss Walin

Samtal i Rya skog, 2019.


Foto: Johanna Öien.


Naturreservatet Rya skog är en liten naturskog som ligger mitt i industriområdet på Hisingen, en magisk miljö med stor artrikedom på en begränsad yta. Hur har denna alsumpskog blivit sparad mellan oljeraffinaderi och reningsverk? Club Anthropocene´s Skogsgrupp bjöd i september 2019 in till ett tvärfackligt samtal i Rya skog. Med konsten och naturvetenskapens sätt att närma sig en plats observerade och tolkade vi tillsammans denna miljö. Vi gick gemensamt på en vandringsföreläsning i Rya skog med skogsingenjör Martin Jentzen som berättade om skogens processer och naturnära skogsbruk i relation till platsen, och vi bjöds på flera framträdanden av konstnärer.
Medverkande: Skogsingenjör Martin Jentzen samt konstnärerna Fröydi Laszlo, Patricia Vane, Annika Lundgren, Marie Bondeson, Nils Agdler, Julia Boström, Camilla Johansson Bäcklund, Ambjörn Göransson, Fabian Roos, Ilona Huss Walin.

Dokumentationsfilm från dagen i Rya (20 min)

De medverkandes bidrag:

Fröydi Laszlo framförde sin text Rya, Drömmarnas skog.
Nils Agdler medverkade i Fröydi Laszlos framförande.

Annika Lundgren
framförde sin text En skog är en skog är en skog.

Patricia Vane höll performance/ framförde text.

Julia Boström och Camilla Johansson Bäcklund Hominider i Rya skog, Performance och broschyr.

Marie Bondesson presenterade ljudverk bland träden i skogen.

Ilona Huss Walin var vägvisare och berättade kort om Rya skogs historia och industrierna intill.

Martin Jentzen berättade om skogens processer och naturnära skogsbruk i relation till platsen.

Ambjörn Göransson filmade hela dagen i Rya skog och klippte ihop videodokumentationen.
Filmklippet från just Rya-verket är tagna av Nils Agdler.
Fabian Roos tog upp ljud under dagen i Rya skog.

Ilona Huss Walin organiserade "Samtal i Rya skog".
"Samtal i Rya skog" presenterades av Club Anthropocene´s Skogsgrupp.
Om nätverket Club Anthropocene: https://www.anthropocene.se/

Projektet var även en del av GIBCA Extended.