Index - ilona huss walin

Ett videoprojekt om skogsbruk /A video project about forestry:
Skogsingenjör Martin Jentzen och jag har skapat en videofilm om det skogsbruk som tillämpas idag i Sverige och det naturnära skogsbruk som han istället vill förespråka.
Forestry engineer Martin Jentzen and I have created a videofilm about the forestry we have in Sweden today and the natural forestry that Jentzen wants to advocate instead.
Welcome to see the film "Naturnära skogsbruk, varför då?/ Why ecological forestry?": https://vimeo.com/341538883

En ny video är på gång om skogens processer och naturnära skogsbruk i samarbete med konstnären Ambjörn Göransson och skogsingenjör Martin Jentzen. Första visning blir på Galleri PS i Göteborg 11 jan - 26 jan 2020.
A new video is now being made in cooperation with the artist Ambjörn Göransson and forestry engineer Martin Jentzen. First show will be at Galleri PS i Göteborg 11 jan - 26 jan 2020.

Videoprojektet har sitt ursprung från samarbeten inom nätverket Club Anthropocene.
Kort info om Club Anthropocene 
som funnits sedan 2011 är ett tvärvetenskapligt nätverk som arbetar med hur våra tankesätt påverkar hur vi tar hand om vår jord. Även bildkonsten har en viktig roll. Vi består av ett fyrtiotal konstnärer, en filosof, en präst, en arkitekt, två naturvetare som är i kontinuerlig dialog och tillsammans skapar workshops och utställningar. Drygt tio av oss är lite mer aktiva i västra Sverige och ses mer kontinuerligt. Vår grupp är öppen för nya medlemmar som bidrar vetenskapligt och konstnärligt, olika sorters visningssammanhang och besökare samt nya samarbeten. Stora Bornö Station i Bohuslän är en viktig samarbetspartner då vi sedan 2015 årligen samlas där för att starta vårt gemensamma projekt med en workshop och även längre fram avrundar vårt projekt för öppet hus och utvärdering. I maj 2018 startade vi t.ex. ett projekt om skog och skogsbruk, som några av oss nu arbetar med och maj 2019 hade vi öppet hus på Stora Bornö med en konstutställning samt en skogsvandring om skog och skogsbruk. Club Anthropocene är en öppen grupp på så vis att man kan anmäla intresse för att gå med i den. Mer info på Club Anthropocenes hemsida: www.anthropocene.se