Index - ilona huss walin

En film om skogsbruk /A film about forestry:
Skogsingenjör Martin Jentzen och jag jobbar ihop med ett videoprojekt om det skogsbruk som tillämpas idag i Sverige och det naturnära skogsbruk som han istället vill förespråka.
Forestry engineer Martin Jentzen and I are working together on a film about the forestry we have in Sweden today and the natural forestry that Jentzen wants to advocate instead.