Index - ilona huss walin

Video 34 min, 2018.
Naturnära skogsbruk varför då?/ Why ecological forestry?
Skogsingenjör Martin Jentzen och jag har skapat en videofilm om det skogsbruk som tillämpas idag i Sverige och det naturnära skogsbruk som han istället vill förespråka.
Forestry engineer Martin Jentzen and I have created a videofilm about the forestry we have in Sweden today and the natural forestry that Jentzen wants to advocate instead.
Welcome to see the film: https://www.youtube.com/watch?v=t2kUMD72AMA  

På plats ute i naturen berättar skogsingenjör Martin Jentzen om det skogsbruk som tillämpas idag i Sverige och om det naturnära skogsbruk som han istället vill förespråka. Vi får i de olika landskapen höra hur mycket enklare och långsiktigt bättre ett naturnära skogsbruk är i jämförelse med det skogsbruk som är etablerat idag som innebär kostsamma manipulationer av våra marker i stor skala och som samtidigt utarmar våra marker.
Det finns även en performativ aspekt i filmen då Martin Jentzen är mycket bra på att berätta om skog och skogsbruk när han rör sig ute i skogsmarkerna. Hans omsorgsfulla sätt att använda språket är intressant när han förmedlar sina kunskaper om skogens processer. Videofilmen är ett samarbete mellan konstnären Ilona Huss Walin och skogsingenjören Martin Jentzen. De försökte mötas i sina olika discipliner – Martin Jentzen med sitt syfte att förmedla sin kunskap om naturnära skogsbruk och Ilona Huss Walin i sitt försök att skapa ett subtilt porträtt av honom, hans budskap och de olika landskap som han befinner sig i.

Videoprojektet har sitt ursprung från samarbeten inom nätverket Club Anthropocene.
Kort info om Club Anthropocene 
som funnits sedan 2011 är ett tvärvetenskapligt nätverk som arbetar med hur våra tankesätt påverkar hur vi tar hand om vår jord. Även bildkonsten har en viktig roll.
Club Anthropocene is a meetingplace and testing-ground for visual and textual conceptualization of ideas relating to the theme ”anthropocene”. This could include meetings between art, philosophy, religion, the natural sciences and the humanities, or meetings between different traditions of knowledge. The meeting place in itself is open for everyone that wants to participate and contribute to it. Its ambition is to provide space for thinking together, foregrounding the necessity of testing and developing ideas collectively and as individuals participating in a collective process. In this process queer, multicultural and post human perspectives are encouraged.
Stora Bornö Station i Bohuslän har varit en viktig samarbetspartner då vi sedan 2015 årligen samlats där för att starta ett gemensamma projekt med en workshop och även längre fram avrundar vårt projekt för öppet hus och utvärdering. I maj 2018 startade vi t.ex. ett projekt om skog och skogsbruk, som några av oss nu arbetar med och i maj 2019 hade vi öppet hus på Stora Bornö med en konstutställning samt en skogsvandring om skog och skogsbruk. Club Anthropocene är ett öppet nätverk på så vis att man kan anmäla intresse för att gå med i den. Mer info på Club Anthropocenes hemsida: www.anthropocene.se