Home- Ilona Huss Walin  

Stillbild från videoverket "En skolelevs interaktion med sin lärare och sina klasska-
mrater, som inte längre finns där". Skådespelare Jakob Tamm härmar en elev.

Ilona Huss Walin på Vänersborgs Konsthall
14 april – 16 maj 2012
Vernissage 14 april kl 12 - 15
Samtal 12.15

Ilona Huss Walin har inriktat sig mot konceptuella videokonstprojekt där agerande är ett viktigt element. Det kan göras av henne själv, skådespelare, grannbarnen eller råttor, en process som kan ses som en del av konstverket. Genom sina projekt lyckas hon få oss att se oss själva med de system och berättelser vårt samhälle skapar.
Vi kommer att visa flera av Ilonas videoverk och bland dessa ett helt nygjort.
Välkomna!
Kajsa Frostensson, Vänersborgs Konsthall

Presentation
”Mitt konstnärliga arbete har mer och mer inriktat sig mot konceptuella videoprojekt där agerande och installation ofta ingår som viktiga element. Jag lägger stor vikt vid att min gestaltningsmetod är annorlunda och nyskapande och innebär någon form av visuell kraft som också är en del i att skapa en dynamisk arbetsprocess. Jag vill att tolkningen av slutverket gör att man får syn på något ”annat” eller börjar funder på något ”annat” eller ”oväntat” sätt, vilket är kopplat till förförståelse och hur en situation uppfattas. Återkommande i mina arbeten är intresset för videomediets möjligheter, skådespeleri som fenomen, rörelse i rummet, rumsliga installationer och att låta det talade eller skrivna språket kombineras med speciella situationer som jag har skapat.”

”En lärares interaktion med sina elever, som inte längre finns där”
Ilona Huss Walins verk ”En lärares interaktion med sina elever, som inte längre finns där” öppnar upp till en mängd frågeställningar. Videoverken är i korthet ett återskapande av en klassrumssituation där eleverna i verken är bortplockade. Läraren som i videorna spelas/ härmas av skådespelare, rör sig i klassrummet och har samtal med de tomma bänkarna. Mellan orden framträder dock en bild av eleverna, interaktionen mellan lärare och elev samt av skolan.

”En skolelevs interaktion med sin lärare och sina klasskamrater, som inte längre finns där”
I ett nytt verk ”En skolelevs interaktion med sin lärare och sina klasskamrater, som inte längre finns där” kommer en rekonstruktion av en elevs interaktion med sin lärare och övriga klasskamrater att iscensättas. Elevens rörelser, gester, dialog och tystnad får gestalta samspelet i klassrummet och hur interaktionen i klassrummet sker.
Den noggranna härmningen av interaktionen skapar en intressant spänning när motspelarna inte finns där.

Det är många konstnärer som arbetar med skolan, framförallt i skolan. Konsten skall komma in som en förströelse eller en katalysator i olika verksamheter och projekt. Konsten betraktas som en läranderesurs för att nå de kunskaps- och lärandemål som styrdokumenten anger. Att låta konsten gå in och studera skolan är något annat. Det ger en ny infallsvinkel och en möjlighet att se skolan på nytt, utifrån - som ett konstverk.

”Rat export Hamlet”
I videoverket ”Rat export Hamlet” låter Ilona levande råttor ha rollerna i Shakespeares drama Hamlet. Skådespelet äger rum i en slottsinteriör som är byggd i råttornas skala. Råttorna är inte dresserade utan improviserar efter egna behov och som aktörer i den klassiska genren får de en ny dimension. Filmens form, där även ljudet är en viktig del, är resultatet av hennes strävan att kombinera två olika världar: Som om Shakespeares drama försöker följa råttornas improvisationer.

”Vardagsstjärnan”
Detta är några av Ilonas första videor, de är från 1998 till 2000. Hon framför här några låtar utan komp och i en musikvideotradition. Det uppenbart oproffsiga men självbejakande får oss att reagera och reflektera över populärkulturen och dess verkningar.

 

Öppet: Måndag - fredag 12 - 16, onsdag kvällsöppet 17 - 19, lördag 11 - 15.
Stängt 1 maj.
www.vanersborg.se/konsthall