"Vi tror på gæstfrihed som
den nødvendige handling i et samfund
i social og politisk ubalance", rum46

Pressemeddelelse

Udstillingsstedet rum46 åbner med stor glæde første del af vores internationale kunstprojekt Gæstebud. Til projektets første del Invitationen giver 7 danske og udenlandske kunstnere hver deres bud på det aktuelle tema gæstfrihed:

Maria Eichhorn (D), Eric R. Fajardo (Panama/DK), Parastou Forouhar (Iran/D) i samarbejde med Phylis Kiehl (D), Tanja Nellemann Poulsen (DK), Katya Sander (DK), Ilona Huss Walin (S) & Lawrence Weiner (USA)

Kunstnerne benytter billboards, plakater og små flag til at fange den forbipasserendes opmærksomhed. Hensigten er, at de kommercielle medier bliver ytringsplads for et centralt social-politisk tema – nemlig gæstfrihed - hvordan modtager og omgås vi andre mennesker?
Reklamens forbrugsæstetik forskydes til udsagn, som i høj grad opfordrer til etiske overvejelser. De enkelte kunstnere reflekterer med stor formmæssig forskellighed temaet gæstfrihed med budskaber, der spænder fra det pågående og insisterende til mere åbne udsagn, hvor det er op til beskueren at tage stilling. Langt størsteparten af kunstnerne har produceret helt nye værker, som kan opleves i Århus’ byrum i perioden 5. april til 4. maj 2003.

Kunstprojektet Gæstebud har en processuel udstillingsstruktur og er bygget op af gæstebudets tre faser: Invitationen, Måltidet og Takkekortet (april 2003 – okt. 2003).

Åbning på Invitationen lørdag d. 5. april kl. 16.00 i rum46, Studsgade 46, Århus.

Ilona Huss Walin holder foredrag mandag den 7. april kl. 13.00 på Det Jyske Kunstakademi, Mejlgade 32 - 34 Århus C.


Fase 1: Invitationen d. 5. april til 4. maj 2003

Flere af de medvirkende kunstnere beskæftiger sig med at nuancere og nedbryde stereotype forestillinger om os og dem. De problematiserer bl.a., hvorfor nogle lukkes ude og andre lukkes ind fx i landet eller i dagligstuen. Det er svært at fastlægge hvem den fremmede eller den Anden er. Flere af kunstnernes værker hentyder, at det måske snarere er sådan, at den Anden altid er en del af dig. De mange udsagn viser forskellige indgange til gæstfrihed og til os-dem problematikken, men fælles er det, at de kombinerer en æstetisk tilgang med etiske overvejelser.

Den iranske kunstner Parastou Forouhar har i samarbejde med den tyske kunstner Phylis Kiehl (D) udarbejdet et billboard, hvor der opstår en sympatisk og symbolsk forbindelse mellem to kvinder. Den ene kvindes lange mørke hår dækker noget af den lyshårede kvindes ansigt og omvendt. Det arabiske ord Hijab – slør – associeres med adskillelse, men her bliver håret til et slør eller et skæg, som peger på, at identiteten konstant udveksles og forandres.

Katya Sander (DK) beskæftiger sig i sort-hvide plakater med, hvordan ordene os/dem og dig/mig altid er afhængig af, hvem der taler. Ordenes mening afhænger af afsender og modtager, og er derfor ikke fastlåste størrelser. Som kunstneren selv bemærker er forholdet mellem dig og mig altid tosidet: ”er det dig der er lukket ude, eller mig der er lukket inde?”

Den danske kunstner Tanja Nellemann Poulsen placerer under titlen ”Lad os dele kagen” små flag med tekst i det århusianske byrum. Flagene minder om fødselsdagsflag og byfestflag, men er også et symbol på nationalt tilhørsforhold - teksterne inviterer på forunderlig vis beskueren til refleksion over fælles sameksistens.

Også Eric R. Fajardo (Panama/DK) opfordrer til tværkulturel sameksistens ved at opløse nationalstatens fundament - forbindelsen mellem jord, race og nationalitet. I sin plakat udfordrer han med en personlig holdning de territoriale grænser og selve begrebet fremmed.

Den svenske kunstner Ilona Huss Walin arbejder på anden vis med fædrelandsproblematikken i hendes transformation af det danske rigsvåben. Rotter har overtaget løvernes plads. Kunstneren udtaler: ”Dette er et billede af den indre kamp, der eksisterer både i det enkelte individ og i nationen. Det er en kamp mellem prestige og prestigeløshed. For at en nation eller et individ kan udvikle sig, er det vigtigt at give slip på prestige.”

Lawrence Weiner (USA) forskyder som de øvrige kunstnere billboardens vante kommercielle budskab i en kort dansk/engelsk tekst, der reflekterer valget mellem at tage og have nok eller gensidigt udveksle ydelser. Afkodningen afhænger i høj grad af hvilken tekst, den enkelte beskuer identificerer sig med, og om teksten påvirker den enkeltes holdning.

Hvor billboards’ infiltrerer og transformerer mediernes kommercielle udsagn indefra og derved også sætter fokus på, hvem der har ret til at ytre sig i det offentlige rum, går Maria Eichhorn (D) i dialog med et hjem for narkoprostituerede kvinder. Dette samarbejde kan muliggøre, at en folder udkommer på forskellige sprog, der informerer og inviterer kvinder til at bruge stedet.

Denne form for direkte dialog med deltagerne peger frem mod rum46s anden del af Gæstebud, hvor mødet mellem mennesker er et centralt omdrejningspunkt. Anden del af Gæstebud med titlen Måltidet løber af stabelen fra midt i maj til juni 2003.

Klik her for at se et kort over placering af billboards.