Index - ilona huss walin

Kort info om Club Anthropocene som funnits sedan 2011 är ett tvärvetenskapligt nätverk som arbetar med hur våra tankesätt påverkar hur vi tar hand om vår jord. Även bildkonsten har en viktig roll. Vi består av ett fyrtiotal personer med olika yrken och bakgrund som tillsammans skapar workshops och utställningar. Drygt tio av oss bor i västra Sverige och ses mer kontinuerligt. Vår grupp är öppen för nya medlemmar som bidrar vetenskapligt och konstnärligt, olika sorters visningssammanhang och besökare samt nya samarbeten. Stora Bornö Station i Bohuslän är en viktig samarbetspartner då vi sedan 2015 årligen samlas där för att starta vårt gemensamma projekt med en workshop och även längre fram avrundar vårt projekt för öppet hus och utvärdering. I maj 2018 startade vi t.ex. ett projekt om skog och skogsbruk, som några av oss nu arbetar med och i maj 2019 hade vi öppet hus på Stora Bornö med en konstutställning samt en skogsvandring om skog och skogsbruk. Club Anthropocene är en öppen grupp på så vis att man kan anmäla intresse för att gå med i den.

Hemsida om nätverket Club Anthropocene:
https://www.anthropocene.se/

Club Anthropocene har numera en studiegrupp på konstscenen Skogen i Göteborg:
https://new.skogen.pm/