Index - Ilona Huss Walin
 
Naturhistoriska muséet, 2016

Larger image


Larger image

Larger image

Larger image


Att möta världen med teckning.
Jag söker upp miljöer som jag trivs i och som fascinerar mig och tecknar där det jag ser (vilket ändå alltid blir val och tolkningar). När jag tecknar strävar jag mot att vara fysiskt närvarande och se det jag ser och inte det jag språkligt tänker att jag ser. Det är i den strävan intressant att reflektera över vilka tolkningar jag gör då, och jag kan senare utveckla mina tolkningar genom att teckna mer.