Back to Index - Ilona Huss Walin


Konstnärer tolkar AP-fonderna.

De statliga AP-fonderna (Allmänna Pensionsfonderna) förvaltar 2000 miljarder SEK av skattebetalarnas pensionspengar. Flera miljarder kronor investeras i form av aktier och obligationer i fossilindustrin. Trots Parisavtalet. Hur kan vi konstnärligt ta oss an frågan om våra gemensamma pensionspengar och klimatet? Frågorna om pensionsfondernas investeringar, etiska regelverk och vårt skriande behov av omställning är både krångliga, hopplöst byråkratiska och samtidigt fyllda av känslomässigt och politiskt sprängstoff. 

Klimataktivisterna Anna Bokström och Johanna Norrbo har arbetat tillsammans i det internationella nätverket Fossil Free och bestämde sig 2020 för att bjuda in konstnärer för att lyfta frågorna. Nu finns en grupp konstnärers tolkningar av AP-fondernas verksamhet och ägardialog i form av affischer. Länk om projektet där det också finns en film med konstnärernas bidrag Konstnärer tolkar AP-fonderna. 

I relation till dettta har John Huntington och jag kartlagt fossilindustrins estetik och vokabulär med måleri som medium. Vi skapade en affisch och en installation med målningar som vi kallar "Kartläggning av fossilbranchens estetik och vokabulär". Det är stimulerande att fundera över dessa frågor samtidigt som vi målar dem.

Projektet har bland annat visats på Havremagasinet.
Video-intervju med Ilona i installationen


"Kartläggning av fossilbranchens estetik och vokabulär". Affischen som Ilona Huss Walin och John Huntington skapade till projektet Konstnärer tolkar AP-fonderna.Från en aktion på stan i Stockholm med några av konstnärernas bilder/ affischer.
   


"Kartläggning av fossilbranschens estetik och vokabulär", installation med målningar av Ilona Huss Walin och John Huntington. Här från utställning på Havremagasinet 2021.
   

"Kartläggning av fossilbranschens estetik och vokabulär", detalj från installation med målningar av Ilona Huss Walin och John Huntington. Här från utställning på Havremagasinet 2021.