Index - Ilona Huss Walin

Konstnärer tolkar AP fonders ägardialog
Inom paraplykampanjen Fossil free drivs kravet att pengar som finns i pensionsfonder runtom i världen ska sluta investeras i kol, gas och olja. Som en del av denna internationella kampanj organiserar initiativet Divestera AP-fonderna i år en utställning där en grupp konstnärer bjudits in för att tolka de svenska APfondernas ägardialog. Syftet med utställningen är att nå ut med frågan om AP-fondernas ägande i fossila bolag till allmänheten. Informationsfilm om frågan finns här. Utställningen kommer längre fram online o live.
I relation till det kartlägger John Huntington och jag fossilindustrins estetik och vokabulär med måleri som medium. Det är stimulerande att fundera över dessa frågor samtidigt som vi målar dem. Se en film med några av våra målningar.