Index - Ilona Huss Walin

Konstnärer tolkar AP fonderna
De statliga AP-fonderna (Allmänna Pensionsfonderna) förvaltar 2000 miljarder SEK av skattebetalarnas pensionspengar. Flera miljarder kronor investeras i form av aktier och obligationer i fossilindustrin. Trots Parisavtalet. Hur kan vi konstnärligt ta oss an frågan om våra gemensamma pensionspengar och klimatet? Frågorna om pensionsfondernas investeringar, etiska regelverk och vårt skriande behov av omställning är både krångliga, hopplöst byråkratiska och samtidigt fyllda av känslomässigt och politiskt sprängstoff. 

Klimataktivisterna Anna Bokström och Johanna Norrbo har arbetat tillsammans i det internationella nätverket Fossil Free och bestämde sig 2020 för att bjuda in konstnärer för att lyfta frågorna. Nu finns en grupp konstnärers tolkningar av AP-fondernas verksamhet och ägardialog. Länk om projektet där det också finns en film med konstnärernas bidrag Konstnärer tolkar AP-fonderna. 

I relation till dettta har John Huntington och jag kartlagt fossilindustrins estetik och vokabulär med måleri som medium. Det är stimulerande att fundera över dessa frågor samtidigt som vi målar dem.

Projektet har bland annat visats på Havremagasinet.
Video-intervju med Ilona i installationen.


 
 Video-intervju med Ilona Huss Walin i installation på Havremagasinet 2021:  https://www.youtube.com/watch?v=AO_Pjuec4vs