Index - Ilona Huss Walin

Konstnärer tolkar AP fonders ägardialog
Inom paraplykampanjen Fossil free drivs kravet att pengar som finns i pensionsfonder runtom i världen ska sluta investeras i kol, gas och olja. Som en del av denna internationella kampanj organiserar initiativet Divestera AP-fonderna i år en utställning där en grupp konstnärer bjudits in för att tolka de svenska APfondernas ägardialog. Syftet med utställningen är att nå ut med frågan om AP-fondernas ägande i fossila bolag till allmänheten. Informationsfilm om frågan finns här. Utställningen kommer längre fram online o live.
I relation till det kartlägger John Huntington och jag fossilindustrins estetik och vokabulär med måleri som medium. Det är stimulerande att fundera över dessa frågor samtidigt som vi målar dem.