Back to Hamlet hemma på gården Videofragments (5 min)
Hamlet hemma på gården, 2004
videoinstallation i Stenasalen, Göteborgs Konstmuseum.

Svenska:
I projektet ”Hamlet hemma på gården” har jag arbetat tillsammans med mina grannar – ett gäng på sju 10-åriga tjejer. Hemma på vår funkisgård har vi bearbetat dramat Hamlet av Shakespeare. I ett videoverk försöker jag skildra den lustfyllda processen och tjejernas respons på den gamla historien. Videoverket är en timme långt - dramat Hamlet återges i enkla drag under denna timme parallellt med att processen skildras. Det skapar en möjlighet för tittaren att placera tjejernas agerande, diskuterande och lek i ett sammanhang - i relation till dramats innehåll. Det är dock inte nödvändigt att se hela filmen för att uppleva verket.

English:
In the project “Hamlet hemma på gården” I worked with my neighbours, a gang of seven 10-year old girls. At home on our backyard we worked together on the drama Hamlet of Shakespeare. In a videowork I try to describe the inclined process and the girls respons to the old story.

 
Svenska: Två projektioner i Stenasalen visade situationen från samma ögonblick men från olika perspektiv.
Den vänstra projektionen: En filmare följde vårt arbete med rörlig kamera.
Den högra projektionen: En stativkamera bevakade samtidigt vårt arbete på gården på avstånd (olika vinklar varje dag). Tanken med att visa två perspektiv var att vid sidan av tjejerna och deras agerande visa fram och medvetandegöra den (kamera)blick som var riktad mot dem samt den rumsliga situation de befann sig i.


English:
Two projections showed the situation from the same moment but from different perspectives.
The left projection: A cameraman followed our work with a moving camera.
The right projection: A static camera followed our work on the yard from a distance (different angles everyday).
The reason for showing two camera perspectives was to call attention to both the girls practice, the camera watching the girls, and the environmental situation from a distance.
En trappavsats för publiken att sitta på när de såg på videoverket. Ett upplyst bord med information om projektet. Till höger kunde man läsa de tillägg/ avvikelser som tjejerna och jag arbetat fram i vår tolkning av historien