Back to "Hamlet hemma på gården"

 

Följande tillägg/avvikelser finns med i vår gemensamma tolkning av Hamlethistorien:
- Ofelia har en väninna som heter Horatia.
- Ofelia frågar om hon också får åka till Frankrike precis som sin bror Laertes.
- Ofelia bestämmer sig för att låtsas vara galen. (I originaldramat är det bara Hamlet som låtsas vara galen medan Ofelia blir galen på riktigt.)
- Ofelia skrattar åt Hamlet när han säger att hon borde gå i kloster.
- Ofelia skojar med hovet genom att spöka ut sig under teatern.
- Ofelia terroriserar kungen och drottningen och sin bror Laertes genom att låtsas vara galen.
- Ofelia låtsas vara död. Hon hyr en läkare som ska säga att hon är död.
- Ofelia stiger upp ur graven under begravningen. Hon tröttnade på att spela död.
- Ofelia utmanar drottningen på duell och vinner halva kungariket.

- Ofelia delar kungariket med sin väninna Horatia, då alla andra har dött.

Following changes are added into our version of the Hamletstory:
- Ofelia has a friend whom is called Horatia.
- Ofelia asks if she also may go to France just like her brother Laertes.
- Ofelia decides to pretend to be crazy. (In the original version it´s only Hamlet that pretends to be crazy while Ofelia becomes crazy).
- Ofelia laughs at Hamlet when he tells her to go to a nunnery.
- Ofelia jokes with the court through making fright of herself during the theatre.
- Ofelia terrorises the queen and the king and her brother Laertes, pretending to be crazy.
- Ofelia pretends to be dead. She rents a doctor whom should say that she is dead.
- Ofelia walks away from her grave. She got tired of pretending to be dead.
- Ofelia challenges the queen in a duell and wins half the kingdom.
- Ofelia shares the kingdom with her friend Horatia since all the others has died.