Index Ilona Huss Walin

Ilona Huss Walin 
12 NOVEMBER– 12 DECEMBER på Box

En lärares interaktion med sina elever, som inte längre finns där.

Två Videoverk á 7 min, från 2009 och 2010

Klassrummet är tomt. Läraren är upprymd av känslan av gemenskap och social interaktion med sina elever (som inte finns där). Läraren är stolt och trygg och trivs bland ungdomarna (som inte finns där). Jag har återskapat två olika lektioner som har ägt rum på en gymnasieskola i Göteborg. En skådespelare spelar rollen som läraren och återskapar, utan motspelare, lektionen som om eleverna fanns där. I de två videoverk jag visar på Box har jag bett skådespelaren att in i minsta detalj härma den videodokumenterade lärarens interaktion. Det logiska i alla de små rörelser och tonläge på rösten som läraren hade då, i relation till sina elever, blir till något annat i det nu elevtomma klassrummet. Att utan motspelare härma lärarens spontanitet i rörelse och tal var en utmaning för skådespelaren. Det var dock mer en tidsfråga för skådespelaren att finna sin egen spontanitet i den härmade spontaniteten. Religionsläraren Karin Ciambella Berggren och bildläraren Hans Stålrud, vars lektionsarbete har videodokumenterats, har gestaltats av skådespelarna Jonathan Silén respektive Viktoria Folkesson.

Hösten 2007 praktiserade jag på ett gymnasium, jag följde en lärares arbete genom att sitta bredvid och iaktta arbetet. Slutet på dagen såg jag för mig en rörlig bild där jag själv gick runt i klassrummet och härmade lärarens interaktion fast utan eleverna.

Ilona Huss Walin (född i Sverige 1967) är bosatt och verksam i Göteborg. Hon är utbildad vid Konstakademiet i Bergen samt Konsthögskolan Valand och har genomfört en mängd utställningar i framförallt Norden. Mer info om Ilona Huss Walins konstnärliga verksamhet finns på hennes hemsida http://www.ilonahusswalin.com/ 

Text av Björn Norberg om Ilona Huss Walins konst

Galleri Box
Kastellgatan 10
Öppettider: Tisdag- Torsdag 13.00-17.00, Lördag - Söndag 12.00-16.00
http://www.galleribox.se


Tack till:
Konstnärsnämnden Sveriges Bildkonstnärsfond, Göteborgs stads kulturnämnd, Cybergymnasiet, Monica Wunder, Olle Widhe, Anders Kwarnmark, Mia Liinason, Bernards Radio o TV, Kristina Meiton, Lars Vilks, Stina Kajsa Eldh, Vilmar Cederblad, Astrid Askberger, ÅsaLena Hjelm, Leif Eriksson, Medieverkstäderna, Institutionen för pedagogik och didaktik Göteborg och HDK.

 


Videostill från Ilona Huss Walins video: Skådespelare Jonathan Silén härmar religionsläraren.


Regi, kamera, ljud, klippning: Ilona Huss Walin
Produktion: Ilona Huss Walin
Skådespel: Jonathan Silén och Viktoria Folkesson

Recension om utställningen i Göteborgs Posten

Recension om utställningen i KUNSTKRITIKK.NO

Lars Vilks blogg om utställningen


UPPSATS om En lärares interaktion med sina elever, som inte längre finns där,
som Ilona Huss Walin skrev 2009 i samband med examensarbete på Korta lärarprogrammet,
AUO 90 hp, Göteborgs Universitet.Videostill från Ilona Huss Walins video: Skådespelare Viktoria Folkesson härmar bildläraren.


Dokumentation från videoinstallationen på Box i Göteborg (12nov - 12dec 2010):