Index - Ilona Huss Walin        

 

English text about this project.    
     

Videoverken En lärares interaktion med sina elever, som inte längre finns där, 2009 - 2010 är ett återskapande av en autentisk klassrumssituation, där eleverna är "bortplockade" och enbart lärarens interaktion gestaltas. Jag har följt en religionslärare och en bildlärare när de undervisar. Jag har sedan låtit skådespelare studera videodokumentationen av undervisningen. I två videoverk visas hur skådespelarna spelar lärarna i deras egna skolsalar, tomma på elever. Jag har bett skådespelarna härma den videodokumenterade lärarens interaktion in i minsta detalj. Skådespelare Jonathan Silén gestaltar religionslärare Karin Berggren och Viktoria Folkesson gestaltar bildlärare Hans Stålrud.
Två videos á 7 min.
Mer info om process och intention.

  Still från videon "En lärares interaktion med sina elever som inte längre finns där". Skådespelare Jonathan Silén härmar religionsläraren.
 
Kommentarer om processen från den deltagande läraren och skådespelaren som jag skrev på gallerirummets väggar i samband med utställning på Galleri Box:

"Att det är en man som spelar mig gör kanske att jag upplever lektionssituationen som mer flirtig än vad den var i verkligheten."

Religionslärare Karin Berggren

"Jag gillar att jobba utifrån och in. Det är ovanligt i min bransch där man oftast jobbar inifrån och ut. Efter ett tag kändes det dock tomt att härma läraren. Det bästa med din regi var när vi började tolka lärarens situation."

Skådespelare Jonathan Silén
 
         

En skolelevs interaktion med sin lärare och sina klasskamrater, som inte längre finns där (2012)
Detta videoverk är en rekonstruktion av en autentisk mattelektion där enbart en av elevernas rörelser, miner, dialog och tystnad får gestalta hur samspelet i klassrummet skedde. Utan medspelare försöker Jakob Tamm härma elevens interaktion in i minsta detalj (eleven från den videodokumenterade lektionen är anonym).
Två videos á 4 min.

  Videostill från "En skolelevs interaktion med sin lärare och sina klasskamrater, som inte längre finns där".
Skådespelare Jakob Tamm härmar en skolelev.

          

Skolelevers interaktion med sin lärare och sina klasskamrater, som inte längre finns där (2012).
Här iscensätts en rekonstruktion av fyra gymnasieelevers interaktion med sin lärare och övriga klasskamrater.
Skådespelare Jarle Hammer och Jakob Tamm härmar varsin kvinnlig elev respektive varsin manlig elev (de fyra eleverna är anonyma). Skådespelarna interagerar inte med varandra utan med personer som inte finns där.
En video á 10 min.

  Videostill från "Skolelevers interaktion med sin lärare och sina klasskamrater, som inte längre finns där. Skådespelare Jakob Tamm och Jarle Hammer härmar skolelever från samma lektionssituation.