Index - Ilona Huss Walin

Min mor Mona är oerhört intresserad av växter, insekter och odling. Vi skapar nu en film ihop om växter och insekter på en plats i norra Bohuslän.
My mother Mona is very interested in plants, insects and cultivation. We are now working on a film together about plants and insects at a place in north of Bohuslän, Sweden.