Back to The Preacher


PREDIKAN
/ PREACH (english further down)
Text: Ilona Huss Walin

En av ”Prästens” och ”Vardagsstjärnans” predikan

Första gången
Jag vill idag berätta för er om första gången jag drack alkohol. Jag vänder mig idag speciellt till alla unga flickor för att dela med mig av mina erfarenheter.
Det var midsommarafton 1982 och jag var femton år. Mina kompisar och jag firade aftonen på Smögen, en fiskeby i västra Sverige. Min bästa kompis Bengt och jag delade på en flaska rött vin. Aurora var det närmare bestämt.

Rollen som blyg
Jag var på den tiden mycket blyg. Jag tror att jag var den tystaste människa jag själv kände. Det här att vara tyst och blyg kan vara svårt att bryta. Man får rollen som den blyga och tysta och alla tittar till förvånat om man säger något. Jag förväntades inte säga något. Så upplevde jag det i alla fall, men det var kanske mest inne i mitt huvud det var så.

Vändpunkt
Hursomhelst en halv flaska rödvin senare blev jag plötsligt pratsam och jag upptäckte hur kul det var att prata mycket. Att utan hämningar meddela sig till sina kamrater utan att de tog illa upp! De blev inte ens förvånade!
När jag senare nyktrade till fortsatte jag att prata mycket. Detta var en vändpunkt i mitt liv. Efter den här halva flaska vinet var jag inte längre den tysta och blyga personen utan den livliga och pratsamma personen.

Mycket söt
Jag gjorde även en annan observation denna midsommaraftonskväll, 1982.
Jag var då, som femton-åring, mycket söt och jag var mycket upptagen av att vara söt. Jag var också mycket känslig för hur killar tittade på mig och jag var mycket upptagen av att killar tittade på mig.

Tittade på mig
Jag lade denna kväll speciellt märke till hur en kille tittade på mig. Han såg på mig väldigt mycket och han verkade se på mig som om jag var något ouppnåeligt oskuldsfullt. Några timmar senare och en halv flaska Aurora senare upptäckte jag samma kille och han såg på mig även nu. Men nu såg han chockad och besviken ut. Min oskuldsfulla tysta utstrålning hade bytts ut mot en mera högljudd och pratsam – han kanske tyckte att jag var vulgär.

Klokare
Detta ser jag som en mycket intressant erfarenhet – att under en och samma kväll märka hur en och samma person kunde iaktta mig på så olika vis. Jag tror att den erfarenheten tog mig ett steg närmare att inse att jag inte kan tillfredställa alla andra jag kan bara tillfredställa mig själv. Försöka!! att tillfredställa mig själv.
Jag menar inte att man måste dricka vin för att skaffa sig erfarenheter. Jag menar bara att det här var en av mina erfarenheter som har gjort mig lite klokare.
Det är viktigt att inse att man kan vara som man själv vill. Det är också viktigt att inse att man inte behöver vara på samma vis jämt. Man kan vara som man har lust att vara i stunden.

PREACH (Text: Ilona Huss Walin)

The first time
Today I want to tell you about the first time I drank alcohol. Therefore I turn especially to all the young girls to share my experiences with them.
It was midsummer eve 1982 and I was fifteen years old. My friends and I was celebrating the evening in a small fishingvillage in the west of Sweden. My best friend Bengt and I wanted to share a bottle of red wine. It was called Aurora.

The role as the quite
I was very shy at that age. I think I was the most quiet person I´d ever met. Beeing the shy and quiet one is hard to brake. You get the role as the shy and quiet and everybody looks surprised at you if you say anything. I wasn´t expected to say anything. That´s how I experienced it anyway, but maybee it only existed in my head.

Turning point
Anyway, half a bottle of red wine later I suddenly started to talk a lot and I realized how fun it was to talk a lot. I talked spontanously to my friends and they weren´t insulted, they weren´t even surprised!
Later on when I got sober I continued talking a lot. This was a turning point in my life. After this half bottle of red wine I had turned from being the shy and quiet person to the more lively and talkative person.

Very cute
I did also another observation this midsummer evening, 1982.
I was, as a fifteen year old girl, very cute and I was very busy being cute. I was also very sensitive how boys were looking at me and I was very busy thinking about that boys were looking at me.

Looked at me
This evening I especially noticed how one boy was looking at me. He looked at me a lot and he seemed to think of me as something unreacheably innocent. Some hours later and half a bottle of wine later I discovered that the same guy was looking at me again. But now he looked chocked and dissappointed. My innocent, quiet radiation had turned into a more loudy and talkative - he probably thought I was vulgar.

Wiser
I think this was a very interesting experience - to notice, during one evening, how the same person can look at you in two completely different ways.
I think that this experience took me one step closer to realize that I can´t satisfie everyone. I can only satisfie myself. Try!! to satisfie myself.
I don´t mean that you have to drink wine to make experiences. I only mean that this was one of my experiences that made me a little bit wiser. It´s important to realize that you can be the way you want to be. It´s also important to realize that you don´t have to be the same way all the time. You can bee the way you want to be in the moment.