Back

BÖNER OCH PSALMTEXTER (english further down)

Text: Ilona Huss Walin

SYNDABEKÄNNELSE
Jag har gjort dumma saker men det är okej för jag är mänsklig.
Det är svårt att vara perfekt och det är ingen som begär, eller   borde begära det av mig heller.

TACKBÖN
Tack Gud för att jag får leva                                    
Dricka te om morgonen 
Krama en vän
äta ett äpple
Försöka att tänka själv
Tack för att jag får läsa en bok och göra en god gärning
och i alla fall känna mig snäll.
       
TROS FÖRKLARING
Låt oss lyssna till min förklaring vad troendet innebär:                                 
Om jag tror på Gud och Jesus och att Jesus är Guds barn.                              
Om jag tror på att Jesus har renat våra synder. Om jag tror det på ett  sunt och sant vis så mår jag nog väldigt bra.
Ett annat sätt att må lika bra på är att:
Sluta grubbla och sluta vara självupptagen
Kasta bort sin negativa självkritik
och börja göra det som man själv tycker är bra!

VÅR BÖN
Gud vår fader hjälp oss att tänka själv och låt oss inte falla ned i att utnyttja dina teorier för att skydda oss från våra medmänniskor.
Hjälp oss att möta våra medmänniskor på ett öppet vis. Hjälp oss att bjuda på oss själva att våga vara generösa mot våra medmänniskor.
Skydda oss från att försöka vara korrekta. Hjälp oss att förstå genom att förstå oss själva och  därmed förstå att vi inte kan se ned på andra.

 

PSALM NR 1: (Melodi: Gläns över sjö och strand…)
1. Jag är så glad idag jag tycker om mig
Jag är så glad idag jag tycker om dig
Sluta att dööma utefter andras system
Vi är bara människor, vi är bara människor
Sluta att dööma utefter andras system

2. Iblaand mår jag bra, (i)bland mår jag dåligt
Sluta att oodla min destruktivitet
Vi måste lära oss sluta att streessa.
Jag tror på det gooda, jag tror på det gooda.
Då blir det lättare, aatt må bäättre.

PSALM NR 2: (Melodi: Hosianna Davids son)
1. Vii måste älska varandra. Vii mååstee älska oss själv.
Sluta göra dumma saker för vår egeen trygghets skuull.
Sluta jäämföra oss med varaaaandra. Sluta jäämföra oss med varaandra.
Dumma saker gör vi för att vi jämför oss med varandra.
Di har diina kvaliiteeeeter. Jag har miinaa kvaliteeter.
Dumma saker gör vi för att vii jämför oss med varandra.

PSALM NR 3: (Melodi: Härlig är jorden..)
1. Om jag tänker själv, blir jag tryggare.
Lycklig är den som kan säga ifrån.
Säga vad jag tyycker, säga vad jag tyycker.
Göra vad jag själv vill.

2. Om du tänker själv, blir du snällare
Lycklig är den som vill tänka själv.
Då blir du starkare
Då blir du starkare
Göra som du själv vill.

PSALM NR 4: (melodi: Nu tändas tusen juleljus..)
1. Var har jag tappat baarnet i min lilla själ.
Jag måste hitta baarnet i min lilla själ.

2. Jag tror det är min självkritik som har dödat den
Som hindrar mig att vaara i nuet här och nu.

3. Jag måste våga tro på det goda i mig själv.
Jag måste våga vaara i nuet här och nu.

4. Jag kaster bort min självkritik för den är inte bra.
Då mår jag mycket bäättre för då tror jag på migochdig.

PSALM NR 5: (Melodi: När Jesusbarnet låg en gång...)
1. Jag frågar mig hur blir jag snäll.
Genom att lyssna på mig själv.
Men även lyssna på andra. Jag måste börja lyssna mer.

2. Jag frågar mig hur blir jag snäll
Genom att bruka fantasin
Bjuda på min fantasi
Min fantasi är fantastisk

3. Jag frågar mig hur blir jag snäll
Genom att se, se på mig själv
Men även se på aandra
Se sånt jag annars inte ser.

 

 

"SERVICE"
text: Ilona Huss Walin

P=priest
C=congregation/publik

Melodies are taken from famous Swedish Christmas songs.

PSALM NR 1:
1.I am so glad today. I like myself.
I am so glad today . I like you.
Stop judgeing from other peoples systems.
We are only humans. We are only humans.
Stop judgeing from other peoples systems.

2. Sometimes I feel good. Sometimes I feel bad.
Stop growing my destruktivity.
We have to learn to stop stressing
I beleive in the good. I beleive in the good.
Then it gets easier too feel better.

(WELCOMEFRASE)

CONFESSION OF SINS:
P+C: I have done mean things, but that´s okey
because I am human. It´s difficult to be
perfect and there´s nobody who asks, or
should ask for that either.

(GLORIA)

THANKYOU PRAYER:
P+C:Thankyou God that I can live here and now.
Drink tea in the morning.
Hug a friend.
Eat an apple.
Try to think myself.
Thankyou that I can read a good book and
do a good thing and at least feel good.
THAT WE THANK YOU FORE.

BIBELTEXT : (about the false profets,and how we
recognize them through their fruits)

PSALM NR 2:
We must love eachother. We must love eachother.
Stop making stupid things for our own safetie´s sake.

Stop comparing ourselves with eachother.
Stop comparing uorselves with eachother.
We are making mean things because we
compare ourselves with eachother.

You have your qualities.
I have my qualities.
We are making mean things because we
compare ourselves with eachother.

PEDAGOGIC
PERFORMANCE with newspaper and blanket


PREACH (see link to preach)


PSALM NR 3
If I think independently, I become secure.
Happy are those who can say what they mean.
Telling my opinion. Telling my opinion.
Do as I like myself.

If you think independently, you become kinder.
Happy are those who wants to think independently.
Then you get stronger. Then you get stronger.
Do as you want yourself.

BELEIF EXPLANATION:
P: Let us listen to my explanation what it means to beleive:
If I beleive in God and Jesus and that Jesus is the child of God.
If I beleive that Jesus has cleaned my sins.
If I believe in that in a good and healthy way, then I probably
feel good.
Another way to feel as good is to:
Stop brooding and stop being selfconcearned.
Throw away your negative selfcritic and start doing
things that you personally think are good!

PSALM NR 4:
Where have I lost the child in my little soul?
I have to find the child in my little soul!

I think it is my selfcritic who killed it.
Who stops me from being here and now.

I have to dare to beleive in the good in me.
I have to dare to bee here and now.

I throw away my selfcritic because it isn´t good.
Then I feel a lot better because then I beleive in you and mee.


OUR PRAY:
P+C: Dear God, help us to think ourselves and don´t
let us fall down on using your theories to protect
ourselves from our fellow-beings.
THAT WE´RE PRAYING FOR. AMEN.
Help us to meet our fellow-beings with an open mind.
Help us to be generous towards our fellow-beings.
Protect us from trying to be correct.
Help us to understand through understanding
ourselves and through that understand that we
can´t look down at other people.
THAT WE´RE PRAYING FOR. AMEN.

(BLESSING)

PSALM NR 5:
1.I ask myself how do I become kind.
Through listening to myself, but also through
listening to others I have to listen more.

2.I ask myself how do I become kind?
Through using my fantasy.
I offer you my fantasy.
My fantasy is fantastic.

3.I ask myself how do I become kind?
Through looking at myself.
But also through looking at others.
Seeing things I don´t usually see.

THE END OF "SERVICE"