index - ilona huss walin    


Textinstallation med nedfallna grenar från skogen.
Text installation with fallen twigs picked up in the forest.

Aktuell utställning den 14 december -1 januari på Galleri 54 i Göteborg.