index - ilona huss walin  
Text-installation med nedfallna grenar från skogen. /Text installation with fallen twigs picked up in the forest.
I installationen på Galleri 54 skrev jag texter med grenar som jag plockat från marken i skogen. Grenarna får leva sitt eget liv, jag ändrar eller rättar inte till dem. Så det är ett sökande och en långsam process att försöka skriva text med grenarna. Vid första anblick ser åskådaren att det står något men inte vad, efter några minuters iakttagande brukar de flesta lyckas läsa vad det står. I just den här installationen skrev jag texten: "Jag pratar om dig, över ditt huvud, bakom din rygg"/ "I talk about you, above your head, behind your back". Fokuset i det här projektet är att kropp möter tanke – att jag arbetar mer fysiskt än vanligt när jag gestaltar – att jag är i dialog med naturen – och att ”natur” möter ”kultur/ språk” i gestaltningarna.

Utställningen var en "fönsterutställning" på Galleri 54 som kunde ses utifrån gatan.
14 dec 2018 - 1 jan 2019.

Vernissage på Galleri 54.