Index- Ilona Huss Walin

Ilona Huss Walin och Dorinel Marc

FÖRFÖRSTÅELSER OCH ÖVERTRÄDELSER

Galleri Konstepidemin, Göteborg 7 - 29 mars 2009English text
Konstepidemin ställer ut Ilona Huss Walin och Dorinel Marc - två konstnärer som använder social interaktion som arbetssätt. Deras arbetsmetoder skiljer sig åt, men de har performativiteten som gemensam nämnare. Det som också kännetecknar dem är att båda involverar människor/djur i sina verk. Med sina iscensättningar av barn och råttor som skådespelare vill Huss Walin ingående studera hur språk fungerar i olika situationer. Marc tänjer på sociala gränser och problematiserar moraliska frågor genom framträdanden och interventioner.

Ilona Huss Walin presenterar sitt videoverk Rat export Hamlet (2008) där hon låter levande råttor ha rollerna i Shakespeares drama Hamlet. Skådespelet äger rum i en slottsinteriör som är byggd i råttornas skala. Råttorna är inte dresserade utan improviserar efter egna behov och som aktörer i den klassiska genren får de en ny dimension. Filmens form är resultatet av konstnärens strävan att kombinera två olika världar: Som om Shakespeares drama försöker följa råttornas improvisationer. Filmen har genomförts med stöd av Konstnärsnämnden, Sveriges bildkonstnärsfond. Rat export Hamlet visas också på Vårsalongen, Liljevalchs Konsthall i Stockholm fram till 29 mars.

Dorinel Marc i sin tur visar ett urval videodokumentationer av sina observationer, presentationer, aktioner och interventioner, bland annat Bunny Girl (1996), Visiting Moderna Museet (1998) och Intervention/Using a Pippinette (2007). Flertalet av dessa verk är tillkomna under andra hälften av 90-talet, en period då Dorinel undersökte intensivt förhållandet mellan konst och verklighet. Genom att använda sig av konstvärldens koder visade han upp vardagliga situationer för en initierad konstpublik. Och han fick konstpubliken, tackvare dess förväntningar, att uppleva vanliga företeelser som konst. Detta samtidigt som de situationer han visade upp behöll sin status som verklighet. Han genererade på så sätt en slags placeboeffekt när det gäller konstupplevelser. Videorna som Dorinel visar på Konstepidemin är omsorgsfullt valda för att samspela med Ilonas verk Rat Export Hamlet.

Ilona Huss Walin (född i Sverige 1967) är bosatt och verksam i Göteborg. Hon är utbildad vid Konstakademiet i Bergen samt Konsthögskolan Valand och har bl.a. ställt ut på Rooseum Malmö 2005, Stenasalen Göteborgs konstmuseum 2004, Nationalmuseum Stockholm 2003, Artgenda Biennal Hamburg 2002, Konsthallen Bohusläns museum 2000. Ilona Huss Walins hemsida: http://www.ilonahusswalin.com

Dorinel Marc (född i Bontaieni, Rumänien 1964) är bosatt och verksam i Stockholm. Han är utbildad vid Konstfack samt Kungliga Konsthögskolan och har ställt ut på bl.a Kulturhuset i Stockholm 2001 (utställningen Pengar), Gävle konstcentrum 2002 (MAMMA, tillsammans med Lena Cronqvist), Modernautställningen 2006, Modernamuseet Stockholm. Dorinel Marcs hemsida: http://www.sourceunlimited.org

Dokumentation från utställningen

Välkommen till vernissage lördagen den 7 mars kl 12-16

Galleri Konstepidemin

Konstepidemins väg 6, 413 14 Göteborg

öppet tis-tors 12–17, fre-sön 12–16

tel: 031–410053,

E-post: galleri@konstepidemin.se

http://www.konstepidemin.se