Index - ilona huss walin
   


"Det effektivaste är att inte göra så mycket och låta skogen forma sig själv”
"The most effective is to not do so much and let the forest shape itself"


Video (16 min) about close to nature forestry,
by Ambjörn Göransson and Ilona Huss Walin,
in cooperation with forestry engineer Martin Jentzen


Vi närmar oss skogens egna spontana processer där människan är en del av naturen, snarare än ett överordnat subjekt. Genom att betrakta skog som förändring och process får vi en inblick i hur skog förändras över tid.

I videon ser vi naturnära brukade skogar med olika bakgrunder och i olika stadier. Martin Jentzen är skogsingenjör och sysslar med ett naturnära skogsbruk, där skogens egna sätt att hitta lösningar värdesätts. Människans bild av sig själv som smartare än skogens egna, mångtusenåriga processer ifrågasätts genom den likriktning och reducering av livsmiljöer som skett i dagens konventionellt odlade skogar. Svensk skogsindustri använder metoder som påverkar skogen kraftigt. Det handlar om en konstruerad livsmiljö, trädodling för avverkning. Inom naturnära skogsbruk skördas istället utvalda träd, i en skog som tillåtits följa sin egen dynamik. Det bästa vi kan göra för den biologiska mångfalden och för att skogen ska lagra kol, verkar vara att göra så lite som möjligt.

Vi försöker kombinera informationsfilm och konstfilmsgenren. Skogsbruk är ett stort ämne, vi kan bara berätta en liten del, väcka intresse. Människan är i periferin, vissa irriterar sig på den halvt dolda personen som de söker med blicken efter. Det gör att det inte längre bara är en bild av skogen som vi är vana att se den. Vi ville arbete med det performativa och lekfulla och kombinera detta med verbal information om skogens spontana processer och skogsbruk. Svår men intressant balansgång.
Videon visades första gången i samband med utställningen Skogsbruk på Galleri PS i Göteborg, 2000.