Index - Ilona Huss Walin


Utställningen Skogsbruk på Galleri PS, i Göteborg, januari 2020.
Lösa kompositioner med nedfallna grenar från skogen och en video om naturnära skogsbruk.
Loose compositions with fallen branches from the forest and a video about close to nature forestry.


Större bilder från installationen/ Larger images from the installation
Jag går ut och plockar nedfallna grenar i skogen. Jag lägger dem intill varandra i olika lösa kompositioner för att efterlikna av människan skapade föremål.

Video about close to nature forestry.
VIDEO 16 min
"Det effektivaste är att inte göra så mycket och låta skogen forma sig själv”
"The most effective is to not do so much and let the forest shape itself"


Vi närmar oss skogens egna spontana processer där människan är en del av naturen, snarare än ett överordnat subjekt. Genom att betrakta skog som förändring och process får vi en inblick i hur skog förändras över tid.

I videon ser vi naturnära brukade skogar med olika bakgrunder och i olika stadier. Martin Jentzen är skogsingenjör och sysslar med ett naturnära skogsbruk, där skogens egna sätt att hitta lösningar värdesätts. Människans bild av sig själv som smartare än skogens egna, mångtusenåriga processer ifrågasätts genom den likriktning och reducering av livsmiljöer som skett i dagens konventionellt odlade skogar. Svensk skogsindustri använder metoder som påverkar skogen kraftigt. Det handlar om en konstruerad livsmiljö, trädodling för avverkning. Inom naturnära skogsbruk skördas istället utvalda träd, i en skog som tillåtits följa sin egen dynamik. Det bästa vi kan göra för den biologiska mångfalden och för att skogen ska lagra kol, verkar vara att göra så lite som möjligt.

Videon är skapad av Ambjörn Göransson och Ilona Huss Walin i samarbete med skogsingenjör Martin Jentzen, 2020.

En tidigare odlad skog där det nu sedan 30 år tillämpas naturnära skogsbruk. Undervegetationen som
är en del av skogens spontana processer har här fått utvecklas fritt under 30 år (något som gallras bort i
konventionellt odlings/kalhyggesbruk).