Index - Ilona Huss Walin

 


Video-interview with Ilona in the installation "Skogsbruk" at Havremagasinet, Boden, 2021.


The installation Skogsbruk at Galleri PS, in Gothenburgh, january 2020.

Loose compositions with fallen branches and a video about close to nature forestry.


 

 

 


I collect fallen branches from the forest and create loose compositions with them.
Larger images from the installation

 

 

 


Video about close to nature forestry.
See the video
VIDEO 16 min
"Det effektivaste är att inte göra så mycket och låta skogen forma sig själv”
"The most effective is to not do so much and let the forest shape itself"

Vi närmar oss skogens egna spontana processer där människan är en del av naturen, snarare än ett överordnat subjekt. Genom att betrakta skog som förändring och process får vi en inblick i hur skog förändras över tid.
I videon ser vi naturnära brukade skogar med olika bakgrunder och i olika stadier. Martin Jentzen är skogsingenjör och sysslar med ett naturnära skogsbruk, där skogens egna sätt att hitta lösningar värdesätts. Människans bild av sig själv som smartare än skogens egna, mångtusenåriga processer ifrågasätts genom den likriktning och reducering av livsmiljöer som skett i dagens konventionellt odlade skogar. Svensk skogsindustri använder metoder som påverkar skogen kraftigt. Det handlar om en konstruerad livsmiljö, trädodling för avverkning. Inom naturnära skogsbruk skördas istället utvalda träd, i en skog som tillåtits följa sin egen dynamik. Det bästa vi kan göra för den biologiska mångfalden och för att skogen ska lagra kol, verkar vara att göra så lite som möjligt.
Vi försökete i filmen kombinera informationsfilm och konstfilmsgenren. Människan är i periferin, vissa irriterar sig på den halvt dolda personen som de söker med blicken efter. Det gör att det inte längre bara är en bild av skogen som vi är vana att se den. Vi ville arbete med det performativa och lekfulla och kombinera detta med verbal information om skogens spontana processer och skogsbruk. Svår men intressant balansgång.
Videon är skapad av Ambjörn Göransson och Ilona Huss Walin i samarbete med skogsingenjör Martin Jentzen, 2020.


En tidigare odlad skog där det nu sedan 30 år tillämpas naturnära skogsbruk. Undervegetationen som
är en del av skogens spontana processer har här fått utvecklas fritt under 30 år (något som gallras bort i
konventionellt odlings/kalhyggesbruk).

Installationen "Skogsbruk" har visats på fler ställen i olika konstellationer:
Havremagsinet i Boden, i samband med utställningen Jord, 2021.
Video-intervju med Ilona i installationen på Havremagasinet
Frölunda kulturhus, i Göteborg, i samband med "Statusproject", 2022.
Kajskjul 46, i Göteborg, i samband med "Årsstämman", 2020.
Galleri Huuto i Helsingborg i samband med grupputställning "Artist run Artist", 2020.

Text om mina promenader i skogsterräng i Slottskogen och om mitt arbete med nedfallna grenar