Back to other texts Index - Ilona Huss Walin  
     

Bakgrund om Ilona Huss Walins konst
skriven av Ilona Huss Walin 2010:

Jag har sju års konststudier bakom mig: tre år på Gerlesborgsskolan i Stockholm, där jag studerade måleri, samt fyra år på Konsthögskolan i Bergen (varav ett utbytesår på Konsthögskolan Valand) där jag framförallt arbetade med performance, installation och videoprojekt och där jag ägnade ett stort intresse för att utveckla ett konceptuellt förhållningssätt. Jag tog min examen från konsthögskolan i Bergen år 2000. Jag har sedan dess arbetat som konstnär och mitt konstnärliga arbete har mer och mer inriktat sig mot konceptuella videoprojekt där agerande och installation ofta ingår som viktiga element. (Hemsidesadress om min konstnärliga verksamhet: http://www.ilonahusswalin.com/).

Om jag i stora drag ska se på vilka traditioner jag förhåller mig till eller bygger vidare på som konstnär har jag varit fascinerad av ”konceptualismen” från 60-, 70- och 80-talet. Min installationen Klonat Hem 1998 är sprungen ur inspiration från den samtidigt som den kopplar upp sig till kloningen som då var ett hett ämne och även den digitala photoshoptekniken då reklambilder ofta var fjärilislikt ”klonade” (där min installation var och är ett tredimensionellt ”motsats-svar” på det liksom klonad föreställning också är det).  Jag tycker också att jag kan relatera t.ex. Prästen 1999 där jag predikade på gator och torg i tre veckor och även Citypromotion by citizens 2002 där jag tillsammans med en skolklass i Hamburg skapade en ”alternativ reklamfilm om Hamburg” som svar på den officiella reklamvideo om Hamburg som låg på Hamburg stads officiella hemsida Hamburg.de till en ”relationell estetik” (Bourriaud 2002) såsom jag har uppattat innebörden i den traditionen. Jag kan även relatera Vardagsstärnan, 1998 där jag på ett lekfullt sätt kopplar upp mig till populär kultur och utnyttjar videomediets möjligheter genom att i musikvideorna ta bort musiken och bara ha med min sångröst och mitt nitiska agerande eller Rat export Hamlet 2008 där jag i en videofilm låter råttor ha rollerna i Hamlet till ”postproduktion” (Bourriaud, 2002). Jag är även intresserad av att kommentera teknologi och medias möjligheter i mina projekt: What if I was a rat?, 2002, ett tydligt exempel, där realtidssändingen var utgångspunkten för min idéutveckling och där jag pga kontexten fick idén att bygga installationer åt råttor i deras skala och filma deras tillvaro för direktsändning (What if I was a rat kopplar även upp sig till fenomenet Dokussåpaprogram som ”Big Brother” som då var ett nytt program). I mitt senaste projekt "En lärares interaktion..." finns mer än vanligt av den ”sociala kritiken” (Vilks 2005, Rancière 2004). Inte att jag går ut och kritiserar men att mitt projekt mer påtagligt kommenterar och behandlar ett samtida samhällsfenomen. Spontant kan jag alltså i efterhand konstatera att jag inspireras av många olika konsttraditioner och samtidigt tillför något nyskapande eller ”eget” till dem.

En sak som alltid återkommer som jag tycker är specifikt för mitt arbete är att mina idéer ska innebära en spännande och utvecklande arbetsprocess samt att det på ett eller annat vis avspeglar sig i slutverket, jag lägger också stor vikt vid att min gestaltningsmetod är annorlunda och gärna innebär skapandet av någon form av visuell kraft som också är en del i att skapa en spännande arbetsprocess. Jag vill att det är en spännande tolkningsprocess att se på slutverket där man får se något annat eller börjar fundera på något ”annat”, ”oväntat” vis. Vill även att mina verk ska väcka nyfikenhet och funderingar på arbetsprocessen. Det är här viktigt att jag är medveten om min roll som konstnär och inte faller i den lätta fällan att vara den samhällsreflekterade konstnären som lär folket eller publiken något (vilket varken är oväntat eller spännande). Något som ofta återkommer också i mina konstprojekt är humorn alternativt en naiv ton där man kan undra om jag som konstnär är lite barnslig, vrickad, plump eller överduktig etc. Mer ”konkreta” saker som ofta kommit tillbaka i mina arbeten är intresset för videomediets möjligheter, skådespeleri som fenomen, rörelse i rummet, rumsliga installationer och att låta det talade eller skrivna språket kombineras med speciella situationer som jag har skapat (se t.ex. Rat export Hamlet, Vardagsstjärnan Live, Prästen, Hamlet hemma på gården och ”En lärares interaktion med…”).

Ilona Huss Walin