Index - Ilona Huss Walin  

 

Texter och videointervjuer om Ilona Huss Walin´s konst


Videointervju med Ilona i installationen "Skogsbruk" på Havremagasinet 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=hF_ToSrR4bU

Videointervju med Ilona i installationen "Konstnärer tolkar APfonderna" på Havre magasinet 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=AO_Pjuec4vs


Texter skrivna av mig själv och av andra om min konst.

Text om "motståndet" i min konst, (skriven av Ilona 2013).

Text about Ilonas videowork (written by Ilona 2011).

Kort text om Ilonas videoverk (skriven av Ilona 2010).

Björn Norberg om Ilona Huss Walins konst (skriven 2010).

Bakgrund om Ilona Huss Walin (skriven av Ilona 2010).

Björn Norberg om verket What if I was a rat?, 2002 (skriven 2010).

Review about What if I was a rat?, 2002 by Marc Garett at www.furtherfield.org

Ilona om sitt förhållningssätt till sitt arbete, 2004.