Index - Ilona Huss Walin  

 

Här är ett antal texter skrivna av mig själv och av andra om min konst.

Text om Motstånd, (skriven av Ilona 2013).

Text about Ilonas videowork (written by Ilona 2011).

Kort text om Ilonas videoverk (skriven av Ilona 2010).

Björn Norberg om Ilona Huss Walins konst (skriven 2010).

Bakgrund om Ilona Huss Walin (skriven av Ilona 2010).

Björn Norberg om verket What if I was a rat?, 2002 (skriven 2010).

Review about What if I was a rat?, 2002 by Marc Garett at www.furtherfield.org

Ilona om sitt förhållningssätt till sitt arbete, 2004.