Index - Ilona Huss Walin  

 

Texter och videointervjuer om Ilona Huss Walin´s konst:

De senaste sju åren har jag närmat mig naturen och miljöfrågor i mitt konstnärliga arbete. Min praktik spänner över ett brett spektrum av medier inkluderande videoverk med performativa inslag, installation, fotografi samt måleriprojekt. Några av mina projekt är lösa kompositioner med nedfallna grenar och flera videoverk om naturnära skogsbruk. Jag är även projektledare.   Jag är bosatt i Göteborg.


Videointervju med Ilona i installationen "Skogsbruk" på Havremagasinet 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=hF_ToSrR4bU

Videointervju med Ilona i installationen "Konstnärer tolkar AP-fonderna" på Havre magasinet 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=AO_Pjuec4vs


Texter skrivna av mig själv och av andra om min konst.

Text om "motståndet" i min konst, (skriven av Ilona 2013).

Text about Ilonas videowork (written by Ilona 2011).

Kort text om Ilonas videoverk (skriven av Ilona 2010).

Björn Norberg om Ilona Huss Walins konst (skriven 2010).

Bakgrund om Ilona Huss Walin (skriven av Ilona 2010).

Björn Norberg om verket What if I was a rat?, 2002 (skriven 2010).

Review about What if I was a rat?, 2002 by Marc Garett at www.furtherfield.org

Ilona om sitt förhållningssätt till sitt arbete, 2004.