Index - Ilona Huss Walin  

 

Texter och videointervjuer om Ilona Huss Walin´s konst

Jag är bildkonstnär baserad i Göteborg. Jag har sedan slutet av nittiotalet arbetet med video, installation och performance. De senaste sex åren har jag närmat mig naturen och miljöfrågor i mitt konstnärliga arbete. Mitt medium har då oftast varit video och installation med nedfallna grenar från skogen, ibland även måleri. Jag söker hela tiden nya vägar och arbetssätt att bearbeta min omgivning och mig själv på. Att samarbeta i skapandet av konst har också varit en viktig aspekt för mig de senaste åren vilket har varit utvecklande. Jag är även intresserad av att skapa sammanhang för konsten genom att i perioder engagera mig i det konstnärsdrivna.


Videointervju med Ilona i installationen "Skogsbruk" på Havremagasinet 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=hF_ToSrR4bU

Videointervju med Ilona i installationen "Konstnärer tolkar APfonderna" på Havre magasinet 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=AO_Pjuec4vs


Texter skrivna av mig själv och av andra om min konst.

Text om "motståndet" i min konst, (skriven av Ilona 2013).

Text about Ilonas videowork (written by Ilona 2011).

Kort text om Ilonas videoverk (skriven av Ilona 2010).

Björn Norberg om Ilona Huss Walins konst (skriven 2010).

Bakgrund om Ilona Huss Walin (skriven av Ilona 2010).

Björn Norberg om verket What if I was a rat?, 2002 (skriven 2010).

Review about What if I was a rat?, 2002 by Marc Garett at www.furtherfield.org

Ilona om sitt förhållningssätt till sitt arbete, 2004.