Back to other texts Index - Ilona Huss Walin

Om mitt förhållningssätt i mitt arbete:
Jag vill med mina idéer skapa en spännande och utvecklande process. Den situation som uppstår när konst ska presenteras inför en publik är också något som intresserar mig. Den viktigaste utmaningen i mitt arbete är att försöka kombinera processen med presentationen. Denna strävan har lett till en rad vitt skilda experiment.
Ilona Huss Walin, 2004